Att jobba i en startup – möjligheter och fällor

För att ens börja prata om startup bör först och främst en definition upprättas för just den typen av företag. Så, vad är en startup?

Svaret kan variera lite men överlag handlar det om ett nystartat företag med ambitioner till kraftig expansion. Dock är det bra att sätta en viss tidsbegränsning för att kalla ett företag för startup. I 4-5 år kan det vara ok att fortfarande anses vara ett startande bolag. Airbnb eller Spotify är relativt nya företag men är inte längre några startups. Det är långt ifrån alla startups som faktiskt uppnår expansionen grundarna väntat sig och drömt om. Att starta nytt innebär risktagande, hårt arbete och en uthållighet som inte alla besitter.

Vilka är för-, respektive nackdelarna med att jobba på en startup. Dessa frågor dyker vi in på härnäst.

Fördelar med att jobba i en startup

Förutom känslan av att se en splitterny verksamhet växa och frodas finns det en del andra godbitar med att jobba på en startup. Bland de första är att du oftast får möjlighet till delägarskap.

Att vara delägare ger en utan tvekan ett större perspektiv och inte minst en större chans till att tjäna pengar när företaget väl vuxit färdigt.

Startups består oftast av små team, team som behandlar varandra väl och skapar en familjekänsla som få andra företag faktiskt gör. Om en startup ska lyckas behöver alla engagera sig, ge sitt allra bästa och investera både energi och tid. Det betyder långa dagar och ännu längre nätter. Utan en känsla av stark tillhörighet kommer inte det att fungera.

Bland de största fördelarna med att jobba i ett växande företag är känslan att man faktiskt påverkar verksamheten. Ens insats syns och uppskattas. Feedbacken kommer direkt och resultatet av ens arbete och bidrag är märkbart inte bara för en själv utan för hela teamet.

Nackdelarna med ett jobb i en startup

En stadig och ibland långvarig finansiell osäkerhet är den största nackdelen med en startup. Oftast har inte nystartade företag tillräckligt med resurser för att alltid kunna betala ut lönerna i tid. Just därför erbjuds det ofta ett delägarskap, för att kompensera för saknad ersättning.

Ansvarets tunga börda är något som de flesta av delägarna och de anställda känner av. Pressen att lyckas är oftast stor och ifall något går fel syns ens bidrag till det mer än väl. Ofta känner de anställda ett stort ansvar gentemot resten av teamet; ingen vill försämra arbetsmiljön eller göra något som kommer att leda till en nedgång i verksamheten.  

Om en startup kör fast måste man vidta åtgärder för att kicka igång den igen. Vägen till framgång är aldrig enkel vilket innebär att man måste vara beredd på att stå emot motgångarna och hitta passande lösningar om ett större problem består. Att se verksamheten gå nedåt och inte hitta en utväg kan kännas påfrestande och frustrerande. Uthållighet, bra teamanda och kreativitet brukar vara en bra lösning vid en sådan tidpunkt. 

Post Navigation