SEO vs CRO -– vad är de och hur kan de arbeta tillsammans?

Om du spenderar tid online har du säkert hört om SEO, men kanske inte lika mycket om CRO. Båda är funktioner som används idag för att bedriva en verksamhet online. SEO är vad som gör att meningar som Mr Vegas Casino Bonus eller “städfirma i Stockholm” rankar din hemsida högre. Medan CRO innebär att du optimerar hemsidan för att du ska nå ett specifikt mål som du har med din hemsida. 

För att du ska få ut det bästa av din hemsida och din verksamhet vill du att SEO och CRO ska jobba tillsammans. Det är viktigt att din hemsida rankas högt för att du ska få besökare på den, men du ska även få människor att agera på det sätt du vill när de besöker hemsidan. 

Vill du lära dig mer om SEO och CRO för din webbplats? Fortsätt då att läsa vår guide. 

Vad är CRO?

CRO står för Conversion Rate Optimization vilket på svenska betyder konverteringsoptimering. Fokuset är på att antalet besökare på din webbplats som uppnår det unika mål som du har ska öka. Ofta handlar detta om att sälja en produkt eller att samla e-mail. CRO har som syfte att öka kvaliteten och kvantiteten av konverteringar på en webbplats. För att räkna ut din konverteringsoptimering så räknar du ut det antal besökare du haft och vilka besökare som uppfyller ditt mål. CRO ser till att du får ut mer värde från dina besökare. Du vill optimera hela din hemsida för att få fram din verksamhet, och det finns flera sätt du kan göra detta genom. 

Vad är SEO?

SEO har syftet att öka kvaliteten och kvantiteten av organisk trafik som kommer till en webbplats. SEO står för Search Engine Optimization och det handlar om var du hamnar på en Googlesökning. Du vill som en verksamhet att din hemsida ska landa högt, men du måste också ha en hemsida som håller en hög kvalitet. Ju högre upp du hamnar desto mer troligt är det att du kommer att få trafik till din hemsida. Men det handlar inte enbart om att använda ord ett visst antal gånger, utan också om att ha text som är av en bra standard enligt Google. 

För en bättre verksamhet 

Världen är allt mer baserad online, därför är det är viktigt att du har en bra och fungerande hemsida. För en verksamhet är det värt att investera i en hemsida som både har bra SEO och även har bra CRO. SEO ser till att besökare kommer till din webbplats, medan CRO ser till att dina besökare uppfyller ditt unika mål. Det är därför viktigt att SEO och CRO jobbar tillsammans för att uppnå detta. Något som är viktigt är till exempel att ha en snygg och användarvänlig hemsida. Den ska vara fungerande på alla enheter dessutom.

Hemsidan är något av det viktigaste ett företag kan investera i. Det är hur du får nya följare eller nya köpare. Det är därför vitalt att du använder dig både av SEO och CRO för att optimera din hemsida.

Post Navigation